Program

Każdego dnia we wszystkich grupach odbywają się zajęcia planowe z uwzględnieniem wszystkich sfer rozwojowych (podstawa programowa).

W przedszkolu obowiązuje program edukacji przedszkolnej zgodny z nową podstawą programową. Program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego Wokół Przedszkola, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska. Wydawnictwo Grupa MAC SA.

Program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Jest przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci zdolnych. Główna idea programu to : warstwicowa koncepcja wychowania Stefana Kunowskiego, ojca pedagogiki integralnej. Koncepcja ta obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w pięciu warstwach (biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa).