Rada rodziców

Rada Rodziców w Przedszkolu Publicznym Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku :

Dorota Uzdowska 

Agata Tomalak 

Agnieszka Ciszewska

Sylwia Cygert